بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران،بلوارنلسون ماندلا(آفریقا)،نبش آرش غربی،ساختمان سپهر آفریقا،پلاک١١٣،طبقه٥ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران،بلوارنلسون ماندلا(آفریقا)،نبش آرش غربی،ساختمان سپهر آفریقا،پلاک١١٣،طبقه٥ 88193870-4 الهام خواجه نصیری