بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی در تاریخ 1395/02/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1397/11/10
تغییر کارمزد مدیر و کارمزد حسابرس 26/09/1396
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/01/06
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/01/06 مربوط به اضافه شدن نماد وبصادر به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع 1395/11/06 مربوط به افزایش سقف سالانه هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما
تغییرات امیدنامه مجمع 1395/11/06 مربوط به افزایش حق الزمه سالانه حسابرس صندوق