Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه سپهر 60000 60
2 توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 20000 20
3 سرمایه گذاری خوارزمی 10000  10
4 سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر ایرانیان 8000 8
5 کارگزاری آینده نگر خوارزمی 2000 2

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان