بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/25
کل خالص ارزش دارائی ها 483,630,965,917 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,791,398 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,791,398 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,791,948 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 269,974

صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیران سرمایه گذاری:

ليلا آقايي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها