بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 232,862,353,855 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,578,471 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,578,471 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,579,149 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 147,524

صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

ليلا آقايي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها